jakub@ptacin.com
EN

JAKUB PTAČIN
JE PROFESIONÁLNY
ZVEDAVEC

Odkrývam potenciál ľudí aj firiem a pomáham ho napĺňať.
Stratég, dizajnér, podnikateľ, rečník a autor.